Akbar, A. (2018). Kawan atau Lawan? Tuduhan Mata-mata Belanda pada Masa Revolusi 1945-1949. Jurnal Sejarah, 2(1), 30-42. doi:10.26639/js.v2i1.115