Akbar, A. 2018 Nov 7. Kawan atau Lawan? Tuduhan Mata-mata Belanda pada Masa Revolusi 1945-1949. Jurnal Sejarah. [Online] 2:1