Jaelani, G. (2017). Islam dan Persoalan Higiene di Hindia Belanda. Jurnal Sejarah, 1(1), 81 - 104. doi:10.26639/js.v1i1.49