Jaelani, G. 2017 Aug 28. Islam dan Persoalan Higiene di Hindia Belanda. Jurnal Sejarah. [Online] 1:1